Informatyka Europejczyka” to nazwa serii książek przeznaczonych dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego i technikum do nauki informatyki. Seria została stworzona przez największe wydawnictwo informatyczne w naszym kraju- Helion. “Informatyka Europejczyka” składa się z zestawów dla uczniów na każdym szczeblu edukacji, a każdy taki zestaw zawiera podręcznik, zeszyt ćwiczeń i płytę CD dla ucznia oraz program nauczana i poradnik dla nauczyciela. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych, wydawnictwo posiada także zestaw dla uczniów, którzy realizują przedmiot informatyka na poziomie rozszerzonym. Dzięki tej serii, uczeń może zgłębiać tajemnice świata informatyki w szkole podstawowej, gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej, czyli od najmłodszych lat, aż do egzaminu maturalnego. 

 

Zestawy dla uczniów i nauczycieli

Cała seria książek jest zgodna z nową podstawą programową. Podręczniki szkolne zawierają wszystkie konieczne materiały, które powinien opanować uczeń, a zeszyt ćwiczeń stanowi uzupełnienie dla podręcznika i sprawdza wiedzę ucznia po każdej lekcji. Płyta CD dołączona do podręcznika zawiera materiały dodatkowe w postaci prezentacji multimedialnych, filmów i gier edukacyjnych. Dla nauczycieli przeznaczone są poradniki metodyczne zawierające dodatkowe materiały pomocnicze- programy nauczania (z propozycją ich rozkładu na rok szkolny), testy, sprawdziany i scenariusze zajęć.

 

Zalety serii “Informatyka Europejczyka

– rozwija zainteresowanie informatyką,

– rozbudza ciekawość ucznia i zachęca do zgłębiania wiedzy informatycznej,

– przybliża tajemnice komputera nawet najmłodszym uczniom,

– uczy przez zabawę (krzyżówki, gry, quizy),

– towarzyszy uczniowi na każdym etapie edukacji,

– posiada spiralny układ treści,

– ułatwia pracę nauczycielom (różnorodne scenariusze zajęć).

 

Z “Informatyką Europejczyka” na każdym poziomie edukacji

Seria książek edukacyjnych np. Informatyka na czasie 2 umożliwia wszechstronną edukację w zakresie informatyki na każdym poziomie- towarzyszy uczniowi od początku nauki (w szkole podstawowej poprzez przedstawienie podstaw tego przedmiotu), aż do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (w liceum ogólnokształcącym lub technikum poprzez pogłębienie u ucznia wiedzy ze znanych już działów i nauczenie zupełnie nowych zagadnień). “Informatyka Europejczyka” prowadzi ucznia przez każdy szczebel edukacji, aż do matury. Seria przygotowuje ucznia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu i ewentualnego podjęcie studiów informatycznych. Po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej, uczeń dzięki tej serii posiada zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną z tego przedmiotu.